Att lägga en husgrund platta på mark

betongplatta.jpgOm man vill lägga husgrunder så är det viktigt att man tänker igenom processen noga. Betongplatta på mark behöver förberedelser. Inte minst underskattar många arbetet med markarbetet som är ett stort arbete som man måste ha ordning på. När väl markarbetet är klart är själva betonggjutningen ganska enkel. Sedan finns det olika delar i gjutningsprocessen som kan ställa till det. Exempelvis ställer bergsluttningar och liknande till det för den som ska gjuta betongplatta.

Om man dessutom behöver gjuta där det är sank mark får man också direkt undersökningskostnader och behöver undersöka behovet av platta på mark.

Isolering med rätt kvalitet är viktigt

cellplastskivorDet är viktigt att isolera husgrunden med cellplast. Materialet används för att det är viktigt att isolera husgrunden ordentligt om man vill få rimliga uppvärmningskostnader. Tidigare var det problem med betongplattor som isolerades med cellplast. Det berodde på att man isolerade husgrunden ovanifrån. Då stängde man in fukten i betongplattan och fick därmed lätt fuktproblem. Idag bygger man inte längre så utan man använder markisolering som ligger under husgrunden. I kalla delar av Sverige använder man 400 mm cellplast, dvs 4 st 10 cm skivor.  I södra Sverige räcker det normalt med 300 mm cellplast. Isolering är dessutom rekommenderat utanför husgrundens kantelement om man vill ha mindre bekymmer med tjäle. Bygger man på tjälfarlig mark så är det viktigt att man använder tjälisolering.

Gör i ordning grundplattans yta

När ytvattnet har sugits upp av vattnet i betongplattan så kan man påbörja arbetet med att göra i ordning plattan. Jämna till ytan på husgrunden och du får en bättre yta. Du kan använda antingen en grov borste eller en stålborste som man försiktigt använder för att jämna till betongytan.

Lång torktid är bra för betongplattan

Det är viktigt att låta en platta på mark betonggrund torka ordentligt innan man fortsätter bygget. Man får absolut inte bygga något på betongplattan den första månaden. Om man gör det och bygger in fukt kan stora fuktproblem uppstå. Man måste ge betongplattan en chans att härda ut ordentligt och låta cementen reagera med vattnet på ett effektivt sätt.

Det kan när det är bra väder till och med vara så att man behöver tillföra vätska till betongplattan.

Posted in

Permalink

© 2015 Plattapamark.com. Alla rättigheter förbehållna.
Vi jobbar med husgrunder