Cellplast

Cellplast grund tillverkas i olika kvaliteter.

Det går åt stora mängder cellplast när man ska lägga en husgrund. Hur mycket som går åt beror på framförallt två saker.

1.  Hur välisolerad vill du att din husgrund ska vara. Det är viktigt att en husgrund är välisolerad så den inte bidrar till att läcka ut värme ur huset. När man lägger grundisoleringen under betongplattan ovanpå det dränerande materialet så säkerställer det att man får bra isolering av huset. Husets värme kan inte ta sig ner i marken och därmed blir värmeförlusterna mycket låga.

2.  Hur mycket laster vill du att cellplasten ska ta upp. Det är stor skillnad om man vill bygga en maskinhall där stora entreprenadmaskiner ska parkeras och servas kontra en normal villa med normala laster. Om stora entreprenad maskiner som kanske väger 10-15 ton ska stå uppställda under en lång tid så ställer det högre krav på dimensioneringen av cellplast. Då kanske det inte räcker med en S100 kvalitet som är den vanligaste cellplast kvaliten.

Här är en film om hur man gjuter en husgrund.

 

 

Tillämpningar för cellplast.

Husgrund: Cellplast används som sagt inom husgrunder. En husgrund består dels av grundisolering men även av också så används cellplast i kantelementen som används för att lägga en platta på mark. När man sedan ska gjuta betongplatta så får man stor isoleringseffekt av den cellplastisoleringen.

Posted in

Permalink

© 2015 Plattapamark.com. Alla rättigheter förbehållna.
Vi jobbar med husgrunder