Husgrunder

En husgrund kan antingen vara av typen platta på mark eller av typen krypgrund. Här förklarar vi kort skillnaden mellan dessa husgrundstyper.

Platta på mark

En betongplatta på mark har som största syfte att isolera väl och skapa en fuktsäker husgrund. Det var ett grundläggningskoncept som på allvar tog fart på 80 talet. Innan dess hade man vissa barnsjukdomar med detta grundläggningssätt eftersom man gjöt betongplattan först och sedan placerade ut grundisoleringen. Det gjorde att man ofta gjöt plattan och la på cellplasten för tidigt. Som bekant innehåller betongen väldigt mycket vatten och då stängde man inne betongens vatten med ganska allvarliga fuktproblem som följd. Men det avhjälpte man således med genom att på 80 talet lägga grundisoleringen under betongplattan.

Krypgrund

En krypgrund kan man se som att man ställer huset på balkar som man sedan placerar hela husets bjälklag på. Det har gjort att bjälklagen om de är gjorda av trä exponeras för fukt av olika slag om man skapar förutsättningar för fukt att fällas ut och bilda vattenånga som sedan angriper konstruktionen. Det kan man ganska enkelt avhjälpa på olika sätt. 1. Isolera krypgrunden 2. Avfuktare i krypgrunden 3. Plastfolie på marken som gör att markfukten inte kan penetrera upp i husgrunden.

Posted in

Permalink

© 2015 Plattapamark.com. Alla rättigheter förbehållna.
Vi jobbar med husgrunder